POSLOVNA STAVBA ELES BERIČEVO

Opis projekta

Ob gradnji novega poslovnega objekta Eles Beričevo v Ljubljani so
za potrebe objekta vgradili ROTO sistem požarne vode, tri črpališča in kanalizacijske jaške. Sistem požarne vode (zahteva
tehničnih smernic) je namenjen shranjevanju čiste vode, ki se v
primeru požara potrebuje za gašenje zahtevnih objektov.
Zaradi višinske razlike med objektom in kanalizacijskim omrežjem so se vgradila tri črpališča na različnih delih objekta.

ROTO rešitev

Sistem požarne vode je zajemal vgradnjo polietilenskega (PE)
rezervoarja prostornine 40 000 L.

Izdelki      RoTerra 1 x 40 000 L REZERVOARJI ZA POŽARNO VODO

                   3 x črpališče

                  16 x jašek

Objekt      Poslovna stavba

Država    Slovenija

Izbira črpališč

Črpališča, ki so bila vgrajena so bila višin nad 2,5 m in so vsebovala vsako po dve črpalki proizvajalca Pedrollo. Zahtevnejše krmilje je bilo izdelano s strani podjetja ROTO.

Sistem za požarne vode

Sistem požarne vode je zajemal vgradnjo polietilenskega (PE)
rezervoarja prostornine 40 000 L in dimenzij: 10970 x 2310 x 2380 mm. Na rezervoarju je ustrezno nameščen priključek za gasilsko cev. Urejanje okolice in s tem odvodnjavanje meteorne vode se je izvedlo z polietilenskimi kanalizacijskimi jaški.

Podpora uporabnikom

Iskanje rešitve, načrtovanje ter zagon črpališč se je opravil v prisotnosti ROTO tehnične ekipe.

Related Works