Peskolovi

Peskolov DN400

Peskolov DN500

Peskolov DN600

Peskolov DN800

Peskolov DN1000

Namen in uporaba

Peskolovi premera DN400, DN500, DN600, DN800, DN1000 izdelani iz naravi prijaznega materiala polietilena [PE], so namenjeni predhodnemu čiščenju meteorne vode oz. deževnice. Usedline kot so pesek, zemlja in ostali trdni delci se zaradi večje gostote usedajo na dnu peskolova. Voda, ki je predhodno očiščena usedlin se pa na višjem nivoju čista steka po meteornem vodu.

Prednosti

• Izdelani so iz naravi prijaznega materiala polietilena [PE]
• Možnost priključevanja vseh vrst cevi (PVC, rebraste)
• Izdelava priključkov po projektu (nakloni, višine)
• Telo peskolova omogoča priključevanje voda z vstopnimi tesnili do Ø160
• Na voljo dodatna oprema (pokrovi, nerjaveča sita)

Konstrukcija in  tehnologija

ROTO-peskolv-konstrukcija
ROTO-peskolv-DN400

DN400

Višina jaška [H]
Šifra
Render
Povpraševanje
800 mm
7600076480
1000 mm
7600066370
1300 mm
7600076490
1500 mm
7600066350
ROTO-peskolv-DN400-dimenzije
ROTO-peskolv-DN500

DN500

Višina jaška [H]
Šifra
Povpraševanje
500 mm
7600059510
1000 mm
7600059520
1250 mm
7600059530
1500 mm
7600059540
1750 mm
7600059550
2000 mm
7600059560
ROTO-peskolv-DN500-dimenzije
ROTO-peskolv-DN600

DN600

Višina jaška [H]
Šifra
Render
Povpraševanje
1000 mm
7600074430
1250 mm
7600059120
1500 mm
7600074420
1750 mm
7600074410
2000 mm
7600074400
ROTO-peskolv-DN600-dimenzije
ROTO-peskolv-DN800

DN800

Višina jaška [H]
Šifra
Načrt
Render
Povpraševanje
1000 mm
7600059030
1250 mm
7600059040
1500 mm
7600059050
1750 mm
7600059060
2000 mm
7600059070
2250 mm
7600059080
2500 mm
7600059090
ROTO-peskolv-DN800-dimenzije
ROTO-peskolv-DN1000

DN1000

Višina jaška [H]
Šifra
Načrt
Render
Povpraševanje
1000 mm
7600059270
1250 mm
7600059280
1500 mm
7600059290
1750 mm
7600059760
2000 mm
7600059770
2250 mm
7600059300
2500 mm
7600059310
2750 mm
7600059320
3000 mm
7600059330
ROTO-peskolv-DN1000-dimenzije
ROTO-peskolv-moznosti-PE-pokrovov

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje SLO