Subvencije 2023

ObčinaPričetek razpisaKonec razpisaZnesekPOVEZAVA
AJDOVŠČINA/2. 10. 2023.Višina subvencije za MKČN je do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.00000 EUR za posamezno enostanovanjsko stavbo oziroma največ 1.500 EUR za večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino.https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2023032213440410/
ANKARAN//
APAČE/26.10.2023 se sofinancira do 50 % upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.50000 EUR. DDV ni upravičen strošek.https://www.obcina-apace.si/razpis/744428
BELTINCI//
BENEDIKT13.01.202331.10.2023do 50 PE znaša 40% upravičenih stroškov oziroma največ 1.50000 EUR za en stanovanjski objekt.https://www.benedikt.si/objava/720375
BISTRICA OB SOTLI/10.11.2023do 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN oziroma največ 250 € na PE sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektovhttps://www.bistricaobsotli.si/za-obcane/razpisi
BLED//
BLOKE14.03.202331.07.2023največ 50% investicijske vrednostihttps://www.bloke.si/javni-razpisi-in-objave.html
BOHINJ//
BOROVNICA22.2.02331.10.2023500 EUR za stanovanjsko stavbohttps://www.mojaobcina.si/borovnica/novice/razpis-za-male-komunalne-cistilne-naprave.html
BOVEC//
BRASLOVČE/30.10.2023 1.000€ na posamezo MKČNhttps://www.braslovce.si/razpis/785080
BRDA/30.11.2023.Višina pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.https://www.obcina-brda.si/obcina_brda/obvestila/2023032911182323/
BREŽICE//
BREZOVICA//
CANKOVA/25.09.2023Višina pomoči za posamezno MKČN znaša največ 1.00000 EUR / PE. Sofinancira se postavitev ene MKČN na en objekt kot tudi postavitev ene skupne
komunalne čistilne naprave za več objektov,https://cankova.si/sl/page.asp?id_meta_type=2&id_informacija=2254
CELJE/22.09.202350% stroškov vendar ne več kot 3.000€https://moc.celje.si/javni-razpisi/8236-javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-mestne-obcine-celje-v-letu-2023
CERKNO//
CERKVENJAK/6.10.202350% stroškov MKČN; ne več kot 1.500€ 50% stroškov HPČ; ne več kot 1.000€https://www.cerkvenjak.si/razpis/784917
CIRKULANE1.02.202330.10.2023do 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN oziroma največ 350 € na PEhttps://www.cirkulane.si/razpis/726891
ČRENŠOVCI//
ČRNA NA KOROŠKEM/do porabe sredstev v letu 202340% oz.ne več kot 800€https://www.crna.si/index.php/novice/obvestila-iz-uprave/4703-javni-razpis-za-subvencioniranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-v-obcini-crna-na-koroskemv-letu-2023
ČRNOMELJ15.03.202329.09.2023v višini 1.000 € za posamezno stanovanjsko stavbohttps://www.crnomelj.si/mma/Javni_razpis_2023.pdf/2023031508573813/1678867058
DESTRNIK14.04.202320.10.2023znaša 50 % vrednosti vendar največ 2.000 EUR.https://www.destrnik.si/objava/754411
DIVAČA//
DOBJE//
DOBREPOLJE//
DOBRNA/30. 9. 2023.do 25 % upravičenih stroškov oz. največ do 1000 € za postavitve MKČN za en stanovanjski objekt do 10 PE; do 20 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN za vsak naslednji stanovanjski objekt oz. največ do 400 € za vsak naslednji stanovanjski objekt za MKČN od 11 do 25 PEhttps://www.dobrna.si/web/images/8.pdf
DOBROVA - POLHOV GRADEC1.12.202335% upravčenih stroškov za nakup ČN do 50 PE vendar le do 250€ na PEhttps://www.dobrova-polhovgradec.si/razpis/409523
DOBROVNIK/
DOL PRI LJUBLJANI/
DOLENJSKE TOPLICE/
DOMŽALE/
DORNAVA/
DRAVOGRAD/
DUPLEK26.01.202331.10.2023do 50 % upravičenih stroškov oz. največ do 1500 € na stanovanjsko stavbohttps://www.duplek.si/razpis/726223
GORENJA VAS/
GORIŠNICA/
GORJE/
GORNJA RADGONA/
GORNJI GRAD1.02.202331.08.2022do 25000 EUR na dejansko pokrite PEhttps://www.gornji-grad.si/objava/724729
GORNJI PETROVCI/
GRAD/
GROSUPLJE/
HAJDINA/
HOČE-SLIVNICA3.2.0239.11.2023do 50 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave oziromahttps://www.hoce-slivnica.si/razpis/727619
največ 1.000 EUR pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno
HODOŠ/
HORJUL/
HRASTNIK/
HRPELJE/
IDRIJA/
IG/
ILIRSKA BISTRICA/
IVANČNA GORICA3.2.0234.12.202380000 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.https://www.ivancna-gorica.si/razpis/727701
IZOLA/
JESENICE/
JEZERSKO/
JURŠINCI/
KAMNIK31.01.202330.09.202350 % nabavne vrednosti brez DDVhttps://www.kamnik.si/objava/726211
KANAL/
KIDRIČEVO/
KOBARID/
KOBILJE/
KOČEVJE9.01.202313.10.202250% nabavne vrednostihttps://www.kocevje.si/razpis/718473
MKČN z DDV vendar največ 1.00000 EUR za posamezno MKČN
KOMEN10.02.202331.08.2023za 2-3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR- za 4-5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR- za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.https://www.komen.si/obcinska-uprava/razpisi/2023021314433274/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-v-obcini-komen-za-leto-2023/
KOMENDA/
KOPER/
KOSTANJEVICA NA KRKI6.04.2023do 60% upravičenih stroškov vendar ne več kot 1500 EURhttps://www.kostanjevica.si/javni-razpisi/
KOSTEL/
KOZJE13.01.202330.10.2022do 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN oziroma največ 350 € na PEhttps://www.kozje.si/objava/720401
KRANJ/
KRANJSKA GORA/
KRIŽEVCI/
KRŠKO13.04.202331.10.2023Delež sofinanciranja je do 70 % do 82 % ter do 95 % upravičenih stroškov ki so nastali od 1. 1. 2020 do oddaje vloge.https://krsko.si/objava/754352
KUNGOTA/
KUZMA/
LAŠKO/
LENART/
LENDAVA3.02.202315.12.20231.500 EUR za posamezno stanovanjsko stavbohttps://www.lendava.si/razpis/727727
LITIJA/
LJUBLJANA/
LJUBNO1.02.202330.09.2023Višina sofinanciranja je 25000 EUR/PEhttps://www.ljubno.si/razpis/724681
LJUTOMER/
LOG/
LOGATEC/
LOŠKA DOLINA/70 EUR/PE za mKČN do vključno 15 PE 200 EUR/PE za mKČN nad 15PEvendar ne glede na število PE največ 50% investicijske vrednosti
,
LOŠKI POTOK/
LOVRENC NA POHORJU2.03.20231.10.2023do 50% upravičenih stroškovhttps://www.lovrenc.si/razpis/737138
LUČE/
LUKOVICA16.03.202319.04.2023ni podatkahttps://www.lukovica.si/razpis/742714
MAJŠPERK11.01.20237.11.2023največ 1.20000 EUR oziroma do 80 % upravičenih stroškovhttps://www.majsperk.si/razpis/719299
MAKOLE18.01.202310.11.202350% sredstev od vrednosti investicije oz največ 1.000 EURhttps://www.obcina-makole.si/razpis/721804
MARIBOR/
MARKOVCI/
MEDVODE/
MENGEŠ/
METLIKA/
MEŽICA/
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU/
MIREN-KOSTANJEVICA/
MIRNA15.02.20233.11.2023Višina subvencije za vsako mkčn znaša 800 EURhttps://www.mirna.si/razpis/731808
MIRNA PEČ/
MISLINJA/
MOKRONOG.TREBELNO14.03.20232.10.2023Višina subvencije za vsako MKČN znaša 80000 EURhttps://www.mokronog-trebelno.si/razpis/742085
MORAVČE4.02.202330.09.2023Višina sofinanciranja 500 EURhttps://www.moravce.si/razpis/734866
MORAVSKE TOPLICE/
MOZIRJE/
MURSKA SOBOTA/
MUTA/
NAKLO/
NAZARJE28.02.202312.04.2023Višina sofinanciranja ne sme presegati 50% vrednosti MKČN oz 1.500 EUR na eno stanovanjsko enotohttps://www.nazarje.si/objava/734869
NOVA GORICA/
NOVO MESTO1.01.202330.10.2023do velikosti 20 populacijskih ekvivalentovUpravičencem se za nakup in vgradnjo hišnega črpališča dodelijo finančna sredstva v višinihttps://www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/2022120213082747/javni_poziv_za_sofinanciranje_malih_cistilnih_naprav_in_hisnih_crpalisc_v_mestni_obcini_novo_mesto_za_leto_2023/
100000 EUR vendar največ 50% izkazane vrednosti upravičenih stroškov nakupa in vgradnje hišnega črpališča brez DDV.
ODRANCI/
OPLOTNICA//
ORMOŽ9.01.202329.09.20231000 € za nakup vgradnjo in montažo MKČN oz do 50% za nakup
OSILNICA/
PESNICA5.05.202331.10.2023do 50% upravičenih stroškovhttps://www.pesnica.si/razpis/761619
PIRAN/
PIVKA//
PODČETRTEK7.02.202330.09.2023Do 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 250 € na PEhttp://podcetrtek.eu/javni-razpis-mkcn-2023/
PODLEHNIK/
PODVELKA/
POLJČANE//
POLZELA3.01.201330.11.2023Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % upravičenihhttps://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/javni-razpis---sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-polzela-v-letu-2023.html
stroškov vendar ne več kot 1000 evrov za prvo enoto
POSTOJNA11.01.202331.10.20231.500 EUR na stavbo od 1 do 3 prebivalca 2000 na stavbo z 4 do 5 prebivalci in 2.500 EUR na stavbo z več kot 6 prebivalcihttps://www.postojna.si/razpis/719690
PREBOLD17.03.202217.07.2023ne več kot 1.000 EUR upravičenih stroškovhttps://www.mojaobcina.si/prebold/razpisi/javni-razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivnosti--trajnostnega-gospodarjenja-za-divjadjo-v-letu-2023.html
PREDDVOR/
PREVALJE7.2.2'2331.08.2023Za skupinsko čistilno napravo za večstanovanjsko stavbo oziroma več stanovanjskih stavb znaša višina pomoči 1.000 EUR za prvo enoto za vsako nadaljnjo pa 500 EUR vendar skupna višinahttp://www.prevalje.si/Za-obcane/Razpisi/ArtMID/531/ArticleID/4387/JAVNI-RAZPIS-ZA-SUBVENCIONIRANJE-MALIH-KOMUNALNIH-%C4%8CISTILNIH-NAPRAV-V-OB%C4%8CINI-PREVALJE-V-LETU-2023
dodeljenih sredstev ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov za vgradnjo male komunalne čistilne naprave.
PTUJ23.03.202311.09.2023do 50 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.50000 EURhttps://www.ptuj.si/razpis/744125
PUCONCI/
RAČE/
RADEČE/
RADENCI31. 12. 2023 Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 1.00000 EUR bruto za stanovanjski objekt za postavitve MKČN pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji.https://www.mojaobcina.si/radenci/razpisi/javni-razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-cistilnih-naprav-za-leto-2023.html
RADLJE OB DRAVI7.03.302323.10.2023do največ 1000 evrov
RADOVLJICA/
RAVNE NA KOROŠKEM8.10.202231.10.2023Višina sofinanciranja znaša 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekthttps://www.ravne.si/razpis/747161
RAZKRIŽJE/
RENČE23.02.202331.08.2023Višina razpisanih sredstev javnega poziva znaša 40% do največ 1200 evrovhttps://www.rence-vogrsko.si/razpisi/javni-razpisi-in-pozivi/2023022308252874/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-istilnih-naprav-na-obmoju-obine-rene-vogrsko-v-letu-2023/
RIBNICA20.01.202329.09.202340% upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.200 EUR za posamezno MKČNhttps://www.ribnica.si/objava/725221
RIBNICA NA POHORJU/
ROGAŠKA SLATINA3.02.202314.07.2023do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN vendar največ 1200 EUR na eno MKČNhttps://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/15376-javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-rogaska-slatina-v-letu-2023
ROGAŠOVCI10.12.2023do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN vendar največ 1500 EUR na eno MČNhttps://www.obcina-rogasovci.si/za-obcane/razpisi/
ROGATEC26.03.202315.11.2023o 50 % upravičenih stroškov za postavitev MKČN oziroma največ 350 € na populacijski ekvivalenhttps://obcina.rogatec.si/javni-razpis-za-subvencioniranje-nabave-in-gradenj-malih-komunalnih-cistilni-naprav-na-obmocju-obcine-rogatec-v-letu-2023/
RUŠE/
ŠALOVCI/
SELNICA OB DRAVI/
SEMIČ1.03.20232.10.2023do največ 40% 170evrov za 3 do 15 PE 200 evrov za več kot 20 PEhttps://www.semic.si/razpis/737235
ŠEMPETER-VRTOJBA22.02.202217.11.2022do 50% investicijske vrednosti
ŠENČUR/
ŠENTILJ3.05.202329.09.2023do 60 % upravičenih stroškov oziroma največ do 1.30000 EUR za en stanovanjski objekhttps://www.sentilj.si/objava/760424
ŠENTJERNEJ28.02.202330.09.2023največ do 120000 EURhttps://www.sentjernej.si/objava/735785
ŠENTJUR/
SEVNICA23.03.20234.10.2023do 50 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.50000 EURhttps://www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi/2023040309591438/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-ter-izvedbo-individualnih-kanalizacijskih-prikljuckov-na-javno-kanalizacijo-v-obcini-sevnica-v-letu-2023
SEŽANA/
ŠKOCJAN/
ŠKOFJA LOKA/
ŠKOFLJICA/
SLOVENJ GRADEC4.03.202323.10.2023do 50 % upravičenih stroškov za vgrajene male komunalne čistilne naprave oziroma največ 1.50000 evrovhttps://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-%c4%8distilnih-naprav
SLOVENSKA BISTRICA/
SLOVENSKE KONJICE/
ŠMARJE PRI JELŠAH2.02.202228.10.2022do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN vendar največ 1.200 EUR za eno MKČNhttps://smarje.si/razpis/746050
ŠMARJEŠKE TOPLICE27.03.202330.10.2023v višini 200 EUR/PE vendar ne več kot 50% investicijehttps://www.smarjeske-toplice.si/razpis/747041
ŠMARTNO OB PAKI1.03.202331.03.2023znaša 1.50000 EUR po stanovanjski hišivendar v obeh primerih največ 50 % investicijske vrednosti MKČN
ŠMARTNO PRI LITIJI/
SODRAŽICA/
SOLČAVA/
ŠOŠTANJ/
SREDIŠČE OB DRAVI7.03.202323.10.2023do 100 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN vendar največ 1.00000 EURhttps://www.sredisce-ob-dravi.si/razpis/738800
STARŠE/
ŠTORE/
STRAŽA
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH/
SVETA ANA25.04.202329.09.2023višina subvencije: do 49 % upravičenih stroškov oz. največ 1.50000 €https://www.sv-ana.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=251
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH15.03.202320.10.202350% vrednosti investicije oziroma največ 1.20000 EUR na gospodinjstvohttps://www.sv-andraz.si/objava/734579
SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
SVETI TOMAŽ24.01.20235.09.202330 5 vrednosti investicijehttps://sv-tomaz.si/razpisi/javni-razpisi-v-letu-2023/
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI/
TABOR23.01.202331.12.2023največ 1.000 EUR na enotohttp://www.obcina-tabor.si/sites/default/files/Javni%20poziv%20MK%C4%8CN%202023.pdf
TIŠINA/
TOLMIN/
TREBNJE/
TRNOVSKA VAS/
TRŽIČ/
TRZIN/
TURNIŠČE/
VELENJE/
VELIKA POLANA/
VELIKE LAŠČE/
VERŽEJ/
VIDEM/
VIPAVA/
VITANJE/
VODICE/
VOJNIK/
VRANSKO/
VRHNIKA/
VUZENICA/
ZAGORJE13.03.202331.10.2023Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 % upravičenih stroškov z DDV vendar največ 80000 EUR za posamezno stavbo.https://www.zagorje.si/razpis/739904
ZAVRČ19.01.202331.12.2023do 50 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.40000 EUR na stanovanjski objekthttps://www.zavrc.si/objava/722081
ŽALEC/
ŽETALE22.11.202231.10.2023do 50% upravičenih stroškovhttps://www.zetale.si/objava/702566
ŽIRI/
ŽIROVNICA/
ZREČE17.01.202331.08.2023do 40% upravičenih stroškovhttps://www.zrece.si/novica/721296
ŽUŽEMBERK