Kanalizacijski  jaški

Namen in uporaba

Kanalizacijski revizijski jaški so namenjeni vgradnji na kanalizacijskih vodih kot
zbiralne in razdelilne posode ter kot revizijske odprtine ob vzdrževanju kanalizacijskih
sistemov.
Primerni so za vgradnjo na pohodnih in povoznih površinah kot so dvorišča, pločniki,
parkirišča in ceste. Način vgradnje in konstrukcija jaška omogočata, da je pristop v
jašek enostaven in varen.

Konstrukcija in  tehnologija

Revizijski kanalizacijski jaški iz polietilena [PE] so izdelani s pomočjo tehnologije
rotomouldinga in so na voljo v premerih DN 600, DN 800 in DN 1000 ter različnih višin
vse do 5 m. Odlikuje jih dolga življenjska doba, vodotesnost ter odpornost na različne
negativne vplive. Zaradi majhne teže (debelina stene 7 – 14 mm) so revizijski jaški
enostavni za transport in manipulacijo na gradbišču.
Različne konstrukcije muld omogočajo priklope z cevmi različnih tipov in proizvajalcev.
Jašek je izdelan v skladu s standardom SIST EN 13598-2:2009, ki določa ustreznost
jaška na odpornost na udarce, obodno togost, vodotesnost ter nosilnost jaška.

Prednosti

Vgradnja in priklop kanalizacijskih jaškov podjetja ROTO je nezahtevna in hitra, le to
omogočajo tehnološko dovršene in razvite oblike jaška.
Izdelan je glede na zahteve projekta in naročnika; izdela se v ustreznih višinah in
oblikah z obzirom na tipe in dimenzije priključnih cevi.

Certifikati in  poročila

ROTO kanalizacijski jaški imajo pridobljene naslednje certifikate in poročila:
• Protivzgonski certifikat EBS d.o.o.
• Obodna togost (ZAG Ljubljana)
• Odpornost konusa (ZAG Ljubljana)
• Slovensko tehnično soglasje – STS (ZAG Ljubljana)