Maščobniki

Lovilci maščob

RoMast

NG 0,25 do NG 4

RoGre

NG 2 do NG 20

RoFett

NG 1 do NG 25

Delovanje maščobnika

Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih se lahko v okolje izlivajo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah, hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd.

Lovilec maščob ustreza standardu SIST EN 1825-1 in je sestavljen iz dveh delov, iz usedalnika blata in zbiralnika maščob. V usedalniku blata se tok odpadne vode umiri, težji delci se usedejo na dno. V zbiralniku maščob pa se olja in maščobe, ki imajo manjšo gostoto ločijo od vode in se zadržijo na površju. Prečiščena voda se izteka v iztok preko kolena, ki je potopljeno pod nivojem maščob in olj.

Material

ROTO maščobniki so narejeni iz polietilena (PE), ki je primeren za shranjevanje fekalne vode in maščob. Odlikujejo ga dolga življenjska doba in majhna teža, ter odlična odpornost na tekočine, ki se uporabljajo v gospodinjstvu (olja, maščobe, hišna čistila,…).

Formula za izračun primernega maščobnika

Za pravilno določitev velikosti maščobnika uporabljamo naslednjo enačbo:

NG = Qs * fd * ft * fr * fm

Qs – količina umazane odpadne vode (l/s)
fd – faktor gostote maščobe (če je ta večja ali manjša od 0,94 g/cm3)
ft – faktor temperature (če je večja od 50°C se poveča)
fr – faktor pralnih sredstev
fm – faktor povečano izločenih maščob (klavnice, predelava)

Roto maščobnik prikaz delovanja