Maščobnik BioMast NG 4 z biološko razgradnjo

ROTO lovilnik maščob maščobnik BioFett NG 4

Sistem BioFett zmanjšuje količine maščob in redukcijo pH-ja, zato je namenjen vrtcem, šolam, restavracijam nad 400 obrokov/dan, delilnicam hrane nad 400 obrokov/dan, domovom za ostarele, itd. Standard definira samo mehansko ločevanje trdnih delcev, maščob in odpadne vode. ROTO maščobnik ima BIOLOŠKO RAZGRADNJO MAŠČOB in urejeno REGULACIJO pH v lovilcu maščob, zato dosega zahtevane mejne vrednosti parametra pH na izpustu iz lovilca.

Delovanje: Umazana voda priteče v lovilec maščob, kjer začetni del deluje kot usedalnik mulja, trdih delcev. Tukaj se vodni tok upočasni do te mere, da se trdni delci, mulj lahko izločajo oz. usedejo na dno prekata. Nadalje se maščobe nato zaradi nižje teže dvigajo na gladino. Pred vtokom je nameščena omarica v kateri je dozirna postaja z bakterijami in peristaltična črpalka za regulacijo pHja. Baza NaoH se dodaja pri vtoku, kjer reguliramo kislost pH. Nato dodajamo bakterije iz dozirne postaje, ki razgrajujejo maščobe v ogljikov dioksid in vodo. Produkt je testiran na lovilcu maščob NG4, kjer je pretok q = 4 L/s in dnevno število obrokov od 400 – 700 /dan. Maščobnik ustreza standardu  SIST EN 1825-1.

Dimenzije maščobnika BioMast NG 4 z biološko razgradnjo

Volumen
Šifra
Dimenzije A x B x C [mm]
Načrt
Tehnični list
Render
Popisna postavka
Povpraševanje
2.300
7400075690
2180 x 700 x 1725

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje SLO