Umirjevalni jaški

Namen in uporaba

Umirjevalni jaški se uporabljajo v namene umirjanja meteorne in fekalne vode na strmih terenih z veliko višinsko razliko. Zasnovani in izdelani so tako, da voda po skoraj tangencialnem priključku priteče v telo jaška, in zakroži po polkrožni muldi vse do na dnu locirane iztočne cevi. Posledično se ob kroženju toka vode v jašku le temu zmanjša hitrost. Umirjevalni jaški so na voljo v dveh premerih DN800 in DN1000 z možnostjo višin od 0,75 m do 3 m višine. Jaški so ob primerni vgradnji in izvedbi razbremenilnega obroča z LTŽ pokrovi primerni za vgradnjo na povoznih površinah.

Prednosti

• Umirjevalni jaški podjetja ROTO so izdelani iz naravi prijaznega materiala polietilena [PE]
• Enostavna vgradnja in možnost vgraditve na povoznih površinah
• Omogočajo čiščenje in vzdrževanje ter enostaven dostop do kanalizacijskih vodov
• Na voljo v dveh premerih DN 800 in DN 1000 ter višin od 1,25 m do 3 m
• Izdelava jaškov po projektu vključno z izpisom iz situacije

ROTO-umirjevalni-jaski-konstrukcija