Hišno črpališče RoPump DN 1200

Roto RoPump hišno črpališče DN1200 x 2300 Pentax DV 200

Črpališča RoPump DN 1200 se uporabljajo za izenačevanja višinskih razlik in so namenjena prečrpavanju odpadnih komunalnih voda. Oprema: vertikalni rezervoar, potopni črpalki s podnožji, nivojska stikala, nepovratni ventili, zaporni ventili, tlačni cevovod, pokrov.

Dodatna oprema: lovilna košara (za preprečevanje poškodb in/ali zamašitev črpalk (in tlačnega voda) se lahko na vstopu dotočnih cevi montira lovilna košara).

Rezervoarji črpališč so izdelani iz polietilena in so korozijsko odporni. Prav tako so odporni na vse obremenitve, ki nastopajo med vgradnjo in obratovanjem črpališča.

Delovanje hišnega črpališča: ko nivo odpadne vode v črpalni komori doseže določeno višino (nivo), se vklopi črpalka. Črpalke vklapljajo in izklapljajo nivojska stikala oziroma ustrezni senzorji. Velikost črpalne komore in nivo za vklop črpalke je določen glede na količino dotoka, kapaciteto črpalk ali število vklopov črpalke v eni uri. V črpališču sta vedno vgrajeni dve črpalki, tako da je v primeru okvare ene črpalke še vedno zagotovljeno nemoteno delovanje črpališča. Tlačni vod je opremljen z nepovratnima ventiloma, ki preprečujeta pretakanje vode iz tlačnega cevovoda nazaj v črpališče. Zaporni ventil na tlačnem cevovodu se zapre v primeru okvare črpalk.

Dimenzije hišnega črpališča RoPump DN 1200 x 2300

Šifra
Dimenzije [mm]
Oprema
Načrt
Render
Povpraševanje
7700005044
Ø1200 × 2300
2x Pentax DV 200
7700002031
Ø1200 × 2300
2x DAB FEKA VS 1200 z vodili in podnožjem

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje SLO