NASELJE ŠMARTNO NA POHORJU

Opis projekta

Šmartno na Pohorju je naselje in največja krajevna skupnost v Občini Slovenska Bistrica. Razloženo naselje, s strnjenim jedrom, se nahaja na jugovzhodnem delu Pohorja. Zaradi okoljske osveščenosti in upoštevanja evropskih direktiv se je občina odločila komunalno urediti naselje. V sklopu projekta se je uredila fekalna kanalizacija ter mala komunalna čistilna naprava.

ROTO rešitev

Vgrajena je bila mala komunalna čistilna naprava ROTO SBR-Q kapacitete 200 PE.

Izdelek      KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA 200 PE

Objekt      NASELJE ŠMARTNO NA POHORJU

Država      Slovenija

 

ROTO bioprečišćivać RoClean 40-500 PE

SBR-Q tehnologija

Mala komunalna cistilna naprava deluje po principu tehnologije SBR. Cistilna naprava je v celoti avtomatizirana in vkljucena v nadzorni sistem.

Upravljalcu je omogocen oddaljen dostop do cistilne naprave preko telemetrijskega sistema.

Cistilna naprava je dimenzionirana skladno z najnovejšimi standardi in tehnicnimi smernicami. Dodatna oprema (merjenje koncentracije raztopljenega kisika, pH, merilec pretoka, mešalo, kemicni lter, …) pripomore k lažjemu in ucinkovitejšemu obvladovanju spreminjajocega dotoka – razlicna biološka in hidravlicna

Hitra vgradnja ROTO cistilnih

Vgradnja in priklop ROTO cistilne naprave je hitra in enostavna zaradi PLUG and PLAY sistema. Cistilna naprava je bila vgrajena in pripravljena za uporabo v enem

Podpora uporabnikom

Upravljanje cistilne naprave je v prvih 9 mesecih delovanja v celoti prevzela ROTO tehnicna služba. V nadaljevanju podjetje ROTO zagotavlja tehnicno podporo upravljalcu cistilne