Skip to main content

RoOil

Lovilniki olj RoOil so namenjeni izločanju lahkih tekočin iz odpadne vode. Sestavljeni so  iz pokočnega polietilenskega [PE] rezervoarja z vgrajeno opremo. 

Koalescentni filter, nameščen v lovilniku olj združuje manjše kapljice v večje, da se le te ob zadostnem vzgonu dvignejo na površje. 

Avtomatska zapora na iztoku ob primeru prevelike količine olj v posodi prepreči iztekanje mineralnih olj v nadaljne vode. 

 

 

 

 

 

IZJAVA O LASTNOSTIH
TEHNIČNA MAPA
TABELA VELIKOSTI
DODATNA OPREMA

 

 

 

 

Koalescentni filter je nameščen v PE ohišju v prekatni steni lovilnika olj. Večje kapljice olja zaradi manjše gostote od vode plavajo na gladini. Manjše kapljice, ki se v usedalnem prekatu niso uspele dvigniti na gladino se skozi koalescentni filter združijo v večje, s tem se njihova prostornina in vzgon povečata, kar pripomore k temu da se še preostali del olja dvigne na gladino. Filter je pritrjen na pomično ohišje, ki se enostavno izvleče po vodilih prekatne stene iz rezervoarja in se lahko enostavno izpere z visokotlačnim čistilnikom.

 

PE avtomatska zapora je vgrajena pred iztočno cevjo iz lovilnika olj. Zapora se v primeru preseženega maksimalnega nivoja mineralnih olj v LO samodejno zapre in prepreči iztekanje onesnažene vode.