KAMP ŠOBEC

Opis projekta

Kamp Šobec je že vrsto let uvrščen med najboljše kampe v Sloveniji. Razteza se v lepem borovem gozdu v bližini Lesc, med majhnim jezerom in reko Savo, z enkratnim pogledom na Julijske Alpe in Karavanke. Zaradi vedno večjega obiska in povpraševanja se je Kamp razširil in obnovil. Pri obnovitvi je bil nadgrajen tudi stari kanalizacijski sistem, ki je bil zamenjan z čistilno napravo ROTO RoClean 1500 PE.

ROTO rešitev

Vgrajena je bila Čistilna naprava RoClean SBR za 1500 PE in vse potrebne povezave.

Izdelek      ČISTILNA NAPRAVA 1500 PE

Objekt      Kamp Šobec

Država      Slovenija

Scada

Senzor raztopljenega kisika, sistem za doziranje, pH senzor, analizator fosfatov in sistem telemetrije omogočajo, da se sistem 24 ur na dan nadzoruje na daljavo, sistem pa stalno obratuje z optimalno zmogljivostjo. Daljinski dostop preko interneta in mobilnih naprav omogoča tudi prilagajanje parametrov, če je to potrebno. Čistilna naprava samodejno prilagaja procese glede na količino dotoka.

Podpora uporabnikom

Skupina ROTO zagotavlja prisotnost ob vgradnji in stalno servisiranje objekta. Objekt v Lescah se s strani tehnične službe ROTO obiskuje dvakrat tedensko, da se zagotavlja pravilno delovanje ČN in da očiščena voda na iztoku ostane na visokem standardu in v skladu z okoljsko zakonodajo. Odtok čistilne naprave je speljan v kristalno čisto vodo v Reko Savo Dolinko.

Hitra vgradnja čistilnih naprav

Vgradnja čistilne naprave je bila hitra in enostavna zaradi PLUG and PLAY sistema vseh ROTO produktov. Ob čistilni napravi je pomožni objekt v katerem je krmilje za celotno čistilno napravo. Čistilna naprava za 1500 populacijskih enot je bila vgrajena in pripravljena za uporabo v manj kot treh mesecih.

ROTO-roclean

S čistilno napravo za čiščenje odpadne vode čistimo 4 medije: odpadna voda, vonj, hrup (raven < 43 dB) in odpadno vodo iz kemičnih stranišč.