Lovilnik olj Rosep z bypassom 10 %
NS 30/3 do NS 2500/250

ROTO Rosep lovilci olj z bypassom 10 % NS 80 zbiralnik ekologija voda varovanje okolja

Lovilniki olj Rosep z bypassom 10 % se uporabljajo za čiščenje padavinskih voda, ki odtekajo iz utrjenih površin kot so ceste, dvorišča in parkirišča, kjer lahko izteka gorivo ali olje iz vozil.

Lovilec olja z obtokom (bypassom) je dimenzioniran na kritični naliv oz. visoke pretoke. Pri maksimalnem nalivu se 10% pretoka prečisti v lovilniku olja in 90% gre skozi obtok (bypass).

Obtočne cevi do premera DN400 so nameščene znotraj lovilnika, kar olajša vgradnjo in manipulacijo pri transportu, hkrati pa poveča življenjsko dobo izdelka, saj pritisk zemljine ne more poškodovati cevi. Kadar iztočna voda odteka v podtalnico, je v lovilnik olja nameščena avtomatska zapora ali nepovratni ventil ter vzorčna posoda.

Dimenzije lovilnikov olj Rosep z bypassom 10 %
NS 30/3 do NS 2500/250

Volumen [L]
NS [L/s]
Šifra
Dimenzije A x B x C [mm]
Površina [m2]
Načrt
Tehnični list
Render
Povpraševanje
2.200
30/3
7300068900
2090 x 1400 x 2100
1.200
2.600
50/5
7300068910
2430 x 1400 x 2100
2.400
3.000
80/8
7300068980
2680 x 1400 x 2100
3.500
3.500
100/10
7300068920
2290 x 1800 x 2600
4.000
5.000
150/15
7300068930
2660 x 1800 x 2600
6.100
6.000
200/20
7300068940
3030 x 1800 x 2600
8.100
8.000
250/25
7300068610
3070 x 2300 x 2850
10.100
10.000
300/30
7300068950
3330 x 2300 x 2850
12.100
12.000
400/40
7300068960
4150 x 2300 x 2850
16.200
16.000
500/50
7300068970
6430 x 2300-2850 x 2850
20.300
22.000
650/65
7300068560
7870 x 2300-2850 x 2850
25.000
800/80
7300068570
8950 x 2300-2870 x 2850
30.000
1000/100
7300068580
10080 x 2300-3380 x 2850
35.000
7300068590
9890 x 2300-3380 x 2850
40.000
7300068600
10970 x 2300-3380 x 2850
45.000
7300068620
50.000
7300068630

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje SLO