Skip to main content

Umirjevalni jaški

Umirjevalni jaški

Umirjevalni jaški podjetja ROTO so izdelani iz polietilena [PE] in se uporabljajo za umirjanje vode v strmih kanalizacijskih sistemih za padavinske in komunalne odpadne vode.

Umirjevalni jaški omogočajo zračenje, čiščenje, vzdrževanje in dostop do kanalizacijskih cevi. 

Umirjevalni jaški so na voljo v premerih DN 800 in DN1000 ter višin od 0,75 m do poljubne višine. 

Jaški omogočajo priklope vseh vrst gladkih in rebrastih cevi različnih proizvajalcev. Izdelani so po naročilu z upoštevanjem potrebnih naklonov, smeri in tipov cevi. 

 

 

 

 

 Jašek  ŠIFRA Načrt Render
 DN 800 x 1000  5850    
 DN 800 x 1250   5800     
 DN 800 x 1500  5801     
 DN 800 x 1750  5802     
 DN 800 x 2000  5803     
 DN 800 x 2250  5804     
 DN 800 x 2500  5805     

DN 800

 

 

 Jašek  ŠIFRA Načrt Render
 DN 1000 x 1000  7600059130    
 DN 1000 x 1250   7600059140    
 DN 1000 x 1500  7600059150    
 DN 1000 x 1750  7600059160    
 DN 1000 x 2000  7600059170    
 DN 1000 x 2250  7600059180    
 DN 1000 x 2500  7600059200    
 DN 1000 x 2750  7600059210    

DN 1000

 

 

 

 

 

NAZAJ