ROTO-roseptic-logo

30.000 - 65.000 L

Greznice so zgrajene kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oz. obdelavo na komunalno čistilno napravo.

Komunalno odpadno vodo je izjemoma dovoljeno zbirati v nepretočni greznici le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN tehnično ni izvedljivo zaradi posebnih okoliscin kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.

ROTO septičke jame RoSeptic

DOLOČITEV VELIKOSTI GREZNICE
• Priporočena velikost: 150L /osebo / dan
• Velikost vtočne cevi DN110 do

DN160
Tipi:
• dvoprekatne
• troprekatne

Dimenzije greznice Roseptic 30.000 - 65.000 L

Volumen [L]
2-prekatna (šifra)
3-prekatna (šifra)
A (d) [mm]
B (š) [mm]
C (v-min) [mm]
C (v-max) [mm]
D (H-vtok) [mm]
DN (vtok/vtočne cevi) [mm]
Povpraševanje
30.000
7500065000
7500065001
6550
2425
2700
3000
2400
160
35.000
7500065010
7500065011
7530
2425
2700
3000
2400
160
40.000
7500065020
7500065021
8510
2425
2700
3000
2400
160
45.000
7500065030
7500065031
9870
2425
2700
3000
2400
160
50.000
7500065040
7500065041
10850
2425
2700
3000
2400
160
55.000
7500065050
7500065051
11500
2425
2700
3000
2400
160
60.000
7500065060
7500065061
12480
2425
2700
3000
2400
160
65.000
7500065070
7500065071
13460
2425
2700
3000
2400
160
ROTO-RoDrink-22000L-30000L-dimenzije

Roseptic

1.000 – 25.000 L