Rezervoar za univerzo, Novi Sad

RoTerra 50.000 L

Izdelek     RoTerra

Objekt      Univerza

Država      Srbija

Lokacija    Novi Sad