Rezervoar za KFC na Pazovi

RoTerra 2x 40.000 L

Izdelek     RoTerra

Objekt      Restavracija hitre hrane

Država      Srbija

Lokacija    Pazova