NASELJE HART BEI GRAZ

Opis projekta

V naselju Hart, v bližini Graza so pri stanovanjskem objektu z več kot 1000 stanovanjskimi enotami, obstoječ objekt zapečatili s povoznimi površinami, parkirišči in stavbami s pripadajočimi strehami. Ker je bilo potrebo vso vodo, ki bi padla na te površine odvesti stran v naravno in ponikovalnice ni bilo možno izvesti zaradi ilovnatega terena, se je projektant odločil, da se napadlo padavinsko vodo zadrži v zbiralnikih in se nato kontrolirano spusti v bližnji potok.

ROTO rešitev

S pomočjo izračuna v skladu z ÖNORM-o je rezultat privedel do potrebnega zadrževalnega volumna 400.000 L.

Izdelki      REZERVOARJI ZA POŽARNO VODO 

                   8 x 50 000 L

Objekt      NASELJE HART BEI GRAZ

Država      Avstrija