Kragujevac, čistilna naprava za hišo

BioCko 21, 30

Izdelek     BioCko

Objekt      Privatna hiša

Država      Srbija

Lokacija    Kragujevac