Čistilna naprava za tovarno vode, Neresnica

RoClean 50

Izdelek     RoClean

Objekt      Tovarna vode

Država      Srbija

Lokacija    Neresnica