AVTOCESTA A9 POČIVALIŠČE PYHRN

Opis projekta

Izgradnja elektro komunikacijskega omrežja ob avtocesti A9 na počivališču Pyhrn – Priel v Avstriji je vključevala ROTO polietilenske kabelske jaške.

ROTO rešitev

ROTO je prevzel celotno potrebo in dobavo jaškov za elektro vodnike. Dobavili so se jaški premera DN1000 z ravnim dnom ter revizijsko odprtino premera DN800.

Izdelek      KABELSKI JAŠKI

Objekt      AVTOCESTA A9 POČIVALIŠČE PYHRN

Država      Avstrija

 

 

Kabelski jašek