Navodila za vgradnjo vodomernega termo jaška

Na pohodni površini - trava ali tlakovci

Vodomerni termo jašek se vgrajuje na utrjeno in vodoravno zemljino. Zaradi izolacijskega učinka je potrebno jašek zasuti izključno z zemljo – gramoznega materiala ne smemo uporabljati.

Po končani montaži in po pregledu vodomera je potrebno vstaviti vmesni termo pokrov iz XPS, ki zagotavlja, da tudi v najhladnejših delih leta ne pride do zamrznitve vodomernega števca.

Upute za ugradnju vodomjernog termo okna
Upute za ugradnju vodomjernog termo okna
ROTO navodila za vgradnjo vodomernega termo jaška

Na povozni površini – pločnik in hišna dvorišča

Pri vgradnji vodomernega termo jaška s povoznim litoželeznim pokrovom je potrebno upoštevati osnovne zahteve, ki veljajo za pohodno izvedbo. Posebno pozornost je potrebno nameniti izdelavi utrjene in vodoravne zemljiščne podlage na globini 100 cm. Zbitost podlage pod jaškom mora znašati najmanj 92 % standardnega Proctorja.

Pri zasipu in utrjevanju ni dovoljena uporaba težkih gradbenih strojev. Prav tako mora biti v času zasipavanja in utrjevanja litoželezni pokrov v ležišču vodomernega termo jaška.

ROTO navodila za vgradnjo vodomernega termo jaška povozne površine