Jaški z dvoslojnim dnom

Namen in uporaba

Jašek je namenjen za vgradnjo ob morju in področju z visoko podtalnico. Uporabljamo ga v primeru globokega vkopa, še posebej jaške višine nad 3 m, ki imajo telo iz rebraste cevi.

Prednosti ROTO

 • Dno jaška je dvoslojno, proizvedeno z rotomouding tehnologijo. Je hidravlično ustrezne oblike, z različnim številom priključkov in za razne premere vtokov in iztokov.
 • Z ustreznimi prehodnimi adapterji je možno priključiti različne cevi (PVC, PP, PEHD, GRP idr.)
 • Vertikalna nadgradnja (telo jaška) je iz rebraste cevi ali iz telesa proizvedenega po rotomoulding tehnologiji
 • Na vrhu jaška je konusni PE zaključek z odprtino DN 600
 • V skladu s standardom EN 13598-2 in EN 476
 • Gladka površina z zunanje in notranje strani zagotavlja lažje zasipavanje in dobro hidravlično vodljivost
 • Visoka fleksibilnost in odpornost na udarce
 • Homogena struktura
 • Jašek je odporen na notranje in zunanje tlačne pritiske
 • Odporen na podtalnico
 • Možnost izdelave iz PE in PP

Certifikati

ROTO jašek z dvoslojnim dnom
ima pridobljen certifikat:
• Odpornost dna (ZAG Ljubljana)

certifikat-jasek-z-dvoslojnim-dnom

Konstrukcija in tehnologija

Jašek je sestavljen iz:
• DNO JAŠKA (ravno, dvoslojno, rotirano iz polietilena)
• TELO JAŠKA (rotirano ali iz PE rebraste cevi; jaški višji od 3m)
• KONUS JAŠKA (rotiran PE zaključek, z odprtino DN600)
• STOPNICE

ROTO-Kanalizacijski-jaški-RoShaft-hotspots

JAŠKI Z DVOSLOJNIM DNOM

DN1000 1/1, 3/1