Spletni katalog jaški

ROTO-spletni-katalog-jaski

Na voljo je nov spletni katalog jaški, ki ponuja inteligentne gradbene rešitve za kanalizacijske, črpališčne in telekomunikacijske vode.

Čistilna naprava za klavnico

ROTO-cistilna-naprava-in-izlocevalec-mascob

Čeprav smo v Evropi vgradili številne naše produkte, smo zelo ponosni, da smo pretekli mesec vgradili čistilno napravo in izločevalec maščob v Nemčiji, ki bo namenjen biološkemu čiščenju odpadne vode, ki nastane v klavnici perutnine.

Sistem čistilne naprave je sestavljen iz dveh rezervoarjev, kjer prvi predstavlja lovilnik oz. izločevalec maščob prostornine 5.000 L ter drugi rezervoar, ki predstavlja reaktor čistilne naprave z prostornino 10.000 L. Celoten sistem je zmožen prečistiti 1 m3 odpadne vode na dan.

Čistilna naprava je bila vgrajena v nezahtevnem terenu brez podtalne vode in je bila pripravljena za uporabo v enem dnevu.