Skip to content

En vous abonnant à la newsletter ou en soumettant une demande, vous autorisez ROTO Slovenija d.o.o., Puconci 12, 9201 Puconci, à collecter et à traiter les données personnelles que vous fournissez. Les données personnelles fournies seront collectées et traitées conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi applicable sur la protection des données personnelles.

Collecte et traitement  de données personnelles

Nous ne collectons et ne traitons vos données personnelles que si cela est strictement nécessaire.

S prijavo na e-novice soglašate, da o vas zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so: ime, priimek, elektronski naslov in podatki o vašem odzivu na poslane e-novice (čas odprtja, kliki na povezave).

V primeru sodelovanja v nagradni igri soglašate, da o vas v skladu s pravili in pogoji nagradne igre zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob sodelovanju v nagradni igri. Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so: ime, priimek, elektronski naslov oz. ostali, če je tako navedeno v pravilih in pogojih nagradne igre.

Z oddajo povpraševanja soglašate, da o vas zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob oddaji. Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naziv podjetja ter področje zanimanja.

Namen zbiranja in obdelovanja de données personnelles

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo de données personnelles

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

Uporaba de données personnelles

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, za katerega ste nam jih posredovali.

Shranjevanje de données personnelles

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, s sodelovanjem v nagradni igri ali z oddajo povpraševanja, hranimo do preklica. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Posredovanje de données personnelles

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretje države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov, ki se nanašajo na vas.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite vaše ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov eko@roto.si ali po pošti na naslov:

ROTO Slovenija d.o.o., Puconci 12, 9201 Puconci,

V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju ROTO Slovenija d.o.o. ali pritožbo pri nadzornem organu.

Puconci, 29. 5. 2020