Skip to main content

ČN za turistične objekte

Čistilne naprave za objekte brez stalnega dotoka!

 

Čistilna naprava EcoBlue je primerna predvsem za čiščenje odpadne vode iz objektov kot so počitniške hiše, koče in ostale, kjer ni stalnega dotoka fekalne vode. Le to omogoča MBBR tehnologija prečiščevanja odpadne vode z gibajočimi nosilci z pritrjeno biomaso. 

Več informacij

 

Velikost ČN [PE] ŠIFRA Dimenzije                              Načrt     Tehnični list Izjava o lastnostih Render DWG VPC [€]
4 - 6 7200079870 ∅ 2310 x 2400  
8 - 10 7200079880 ∅ 2310 x 3100  
12 - 14 7200079890 ∅ 2310 x 3750  

 

 

Čistilno napravo Romem odlikuje membranska tehnologija, ki temelji na biološkem čiščenju odpadne vode kot vse druge tehnologije čiščenja. Razlika z ostalimi tehnologijami čiščenja je v tem, da membranska filtracija očiščene odpadne vode v rangu ultrafiltracije zamenjuje sekundarni usedalnik in terciarno filtriranje.

Več informacij

 

Velikost ČN [PE] ŠIFRA Dimenzije                              Načrt     Tehnični list Izjava o lastnostih Render DWG VPC [€]
4 7200088800 2330 x 1175 x 2440    
6   2450 x 1350 x 2775