Skip to main content

Rosep Bypass 20%

 

 

 

 

 

 

Lovilniki olj z obtokom oz. By-passom so dimenzionirani na kritični naliv. V primeru maksimalnega oz. kritičnega naliva se 20% celotnega pretoka meteorne vode izpira skozi koalescentni filter, medtem ko preostalih 80% meteorne vode odteka skozi obtok oz. by pass. 

 

Lovilniki olj so namenjeni izključno vkopu v zemljino. Dostop v notranjost pri vzdrževanju lovilnikov omogočajo ravni pohodni pokrovi premera 600 mm, ki so nameščeni na teleskopskih poviških z možnostjo prilagajanja terenu. Velikost priključnih cevi je vnaprej določena v skladu z standardom o lovilnikih olj. 

 

Koalescentni filter nameščen v prekatni steni lovilnika olj, zagotavlja da se kaplje olja, ki se v prvem delu lovilnika olj niso uspele dvigniti na gladino, dvignejo v drugem delu oz. prekatu. 

 

 

TEHNIČNA MAPA
IZBIRA VELIKOSTI
DODATNA OPREMA