Skip to main content

RoSep Bypass 10%

 

 

 

 

 

Lovilniki olj z obtokom oz. By-passom so dimenzionirani na kritični naliv. V primeru maksimalnega oz. kritičnega naliva se 10% celotnega pretoka meteorne vode pretaka skozi koalescentni filter, medtem ko 90% gre skozi obtok oz. by pass. 

 

LO so namenjeni vkopu v zemljino. Dostop v notranjost o vzdrževanju omogočajo ravni pohodni pokrovi premera 600 mm, ki so nameščeni na teleskopskih poviških z možnostjo prilagajanja terenu. Velikost priključnih cevi je vnaprej določena v skladu z standardom o lovilnikih olj.

 

Koalescentni filter v lovilniku olj, zagotavlja da se kaplje olja, ki se v prvem delu lovilnika olj niso uspele izločiti izločijo v drugem delu oz. prekatu.

 

 

TEHNIČNA MAPA
IZBIRA VELIKOSTI
DODATNA OPREMA