Skip to main content

RoClean 500-2000PU

Čistilna naprava RoClean 500-2000PU

RoClean 500-2000PU

Tehnologija čiščenje odpadne vode MBBR pomeni ang. “Moving Bed Biofilm Reactor” oziroma mikroorganizmi, ki so pritrjeni na mobilne nosilce in se prosto gibljejo po reaktorju med vpihovanjem zraka.

Biomasa se pritrdi na mobilne nosilce in prihaja v stik s prisotnim onasneževanjem ter ga odstranjuje.

Pri tem postopku ni potrebno vračati aktivnega blata, ker je le ta na nosilcih, ko se biomasa odlušči s nosilce. Biomasa, ki se odlušči iz nosilcev, predstavlja presežek blata, ki ostaja v zalogovniku blata.

Prednosti sistema čiščenje odpadne vode po postopku mbbr:

 • Večja učinkovitost čiščenja
 • Manjši volumni rezervoarjev
 • Visoka odpornost na hidravlične in organske obremenitve
 • Dobro ločevanje suspendiranih snovi (usedalnik)
 • Ni povratnega blata
 • Neodvisna kontrola zadrževalnih časov
 • Starost blata večja

Prednosti kumunalne čistilne naprave 500-2000 PE

 • Popolna avtomatizacija
 • Temeljito predčiščenje
 • Spremljanje trendov in zgodovine
 • Učinkovito delovanje
 • Nizka poraba energije
 • Enostavno in hitro montažo na terenu

 

Navodila za vkop

 

startup service maintenance
ZAGON SERVIS VZDRŽEVANJE