Skip to main content

RoClean

Čistilna naprava RoClean 4-20PU

RoClean

RoClean čistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih objektih, kjer je velika količina odpadne vode. RoClean je najbolj varčna čistilna naprava. Investicijo v RoClean tudi lahko razdelimo na dve fazi, kjer SBR sistem vgradimo pozneje.

Krmiljenje RoClean nadzira računalnik, ki je vgrajen v omarico ali na steno v hiši. Računalnik krmili 4 ventile, ki imajo vsak svojo funkcijo:
1. Črpanje vode iz zbiralnika blata v aerator
2. Aeracija v aeratorju
3. Črpanje prečiščene vode iz ČN v iztok
4. Črpanje usedenega blata iz aeratorja nazaj v zbiralnik blata
V računalniku so nastavljeni časi delovanja posameznih faz.

RotoClean čistilna naprava vsebuje:
1) rezervoar s prekati
2) 4 zračne cevi za vpihovanje zraka (15 m)
3) notranja enota s kompresorjem za avtomatično delovanje čistilne naprave
4) teleskopski povišek in pokrov premera fi 600 mm
5) vtočna in iztočna odprtina premera fi 110 mm
6)2 tesnili premera fi110 mm
7) aerator in pretočne cevi
8) navodila za vzdrževanje in vgradnjo

RoClean čistilne naprave so testirane in izdelane v skladu s standardom SIST EN 12566/3 se prečiščena voda lahko izpusti v okolje.
Visoko stopnjo očiščenosti in enostavno upravljanje in prilagajanje ČN naprave potrebam uporabnikov omogoča tehnologija SBR.

VOLUMEN (L) PU DIMENZIJE
A X B X C (MM)
POKROV (MM) Max. dnevni pretok (m3/dan)
2.600 2 2150 x 1400 x 1600 - 2100 600 0,3
3.500 4 2080 x 1800 x 2050 - 2550 600 0,6
5.000 6 2450 x 1800 x 2050 - 2550 600 0,9
6.000 8 2820 x 1800 x 2050 - 2550 600 1,2

Navodila za vkop

Tehnična mapa

 

startup service maintenance
ZAGON SERVIS VZDRZEVANJE