Skip to main content

MČN - Male ČN za hiše

Pretočna čistilna naprava RoEco je namenjena čiščenju odpadnih vod iz gospodinjstev, primerna je za stanovanjske objekte z 3, 5 ali 8 PE oz. populacijskih ekvivalentov. Odlikuje se po enostavnem delovanju in poceni vzdrževanju. Več informacije glede čistilne naprave RoEco je na voljo na tej strani.

 

Več informacij

 

Velikost ČN [PE] ŠIFRA Dimenzije [mm]                 Načrt     Tehnični list Izjava o lastnostih Render DWG VPC [€]
3 7100068100 ∅ 1800 x 2000      Povprašaj
5 7100063800 ∅ 1800 x 2350      Povprašaj
8 7100663810 ∅ 2300 x 3100    Povprašaj

 

 

Čistilno napravo EcoBox odlikuje visoka stopnja očiščenosti, enostavno upravljanje in možnost prilagajanja čistilne naprave potrebam uporabnikov. Čistilna naprava deluje po SBR (sekvenčni šaržni) tehnologiji in je na voljo v dveh velikostih.

Več informacij

 

Velikost ČN [PE] ŠIFRA Dimenzije [mm]                 Načrt     Tehnični list Izjava o lastnostih Render DWG VPC [€]
2 - 5 7100079950 2330 x 1175 x 2100 - 2440      Povprašaj
6 - 9  7100076730 2450 x 1350 x 2270 - 2800      Povprašaj

 

 

Mala komunalna čistilna naprava RoClean je izdelana iz monolitnega rezervoarja RoTerra in omogoča kasnejšo odstranitev SBR sistema in uporabo rezervoarja kot zbiralnika deževnice v kolikor se v prihodnosti uredi komunalna ureditev naselja. Čistilna naprava je na voljo v treh velikostih za 4, 6 in 8 populacijskih ekvivalentov. 

Več informacij

 

Velikost ČN [PE] ŠIFRA Dimenzije  [mm]                   Načrt     Tehnični list Izjava o lastnostih Render DWG VPC [€]
4 7200079840 2080 x 1800 x 2050 - 2550      Povprašaj
6 7200079850 2450 x 1800 x 2050 - 2550      Povprašaj
8 7200079860 2820 x 1800 x 2050 - 2550    Povprašaj

Čistilno napravo Romem odlikuje membranska tehnologija, ki temelji na biološkem čiščenju odpadne vode kot vse druge tehnologije čiščenja. Razlika z ostalimi tehnologijami čiščenja je v tem, da membranska filtracija očiščene odpadne vode v rangu ultrafiltracije zamenjuje sekundarni usedalnik in terciarno filtriranje.

Več informacij

 

Velikost ČN [PE] ŠIFRA Dimenzije  [mm]             Načrt     Tehnični list Izjava o lastnostih Render DWG VPC [€]
4 7200088800 2330 x 1175 x 2440      Povprašaj
6   2450 x 1350 x 2775      Povprašaj