Skip to main content

Lovilniki olj

Lovilniki olj za parkirišča, avtopralnice in garaže

 

Lovilniki olj RoSep in RoOil so primerni za uporabo na parkiriščih, avtopralnicah in dvoriščih. Znotraj lovilnika olj (SIP) je vgrajen koalescentni filter, ki služi čiščenju odpadne meteorne vode (5 mg/l vsebnosti mineralnih olj na iztoku). Integrirano avtomatska zapora zagotovi preprečitev izločanja mineralnih olj v primeru večje količine olja. 

Izdelani so iz naravi prijaznega materiala Polietilena [PE], katerega je po uporabi mogoče 100% reciklirati. 

Lovilniki olj za bencinske servise in skladišča goriv

Lovilnik olja RoPetrol se uporablajo za namene ločevanja mineralnih olj ostalih lažjih tekočn iz vode. Primerni so za vgradnjo na eksplozivnih območjih (bencinske črpalke, skladišča goriv, itd...). Izdelani so iz posebnega konduktivnega materiala, ki ima ustrezno prevodnost ter poročilo o preizkusu površinske odpornosti v skladu z veljavnimi standardi. 

 

 

 

 

 

Lovilci olj I. razreda imajo vgrajen koalescentni filter

Zaradi koalescenčnega filtra se manjše kapljice olja združujejo v večje in dvignejo na površje vode.