Skip to main content

Lovilci olj in maščob

 

 

Lovilniki maščob - maščobniki

Lovilnik maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih se lahko v okolje izlivajo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah, hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd. Lovilec maščob ustreza standardu SIST EN 1825-1 in je sestavljen iz dveh delov, iz usedalnika blata in zbiralnika maščob. V usedalniku blata se tok odpadne vode umiri, težji delci se usedejo na dno. V zbiralniku maščob pa se olja in maščobe, ki imajo manjšo gostoto ločijo od vode in se zadržijo na površju. Prečiščena voda se izteka v koleno na iztoku, ki je potopljeno pod nivojem maščob in olj.

Maščobniki NG2-NG20

Lovilec maščob za uporabo v industrijskih in gostinskih obratih.