Skip to main content

Črpališča DN600

 

Črpalke RoPump s premerom DN600 so namenjene črpanju fekalne ali meteorne vode z možnostjo črpanja do 8 m višine. Sestavljeni so iz naravi prijazne posode, potopne črpalke in drugih skrbno izbranih nameščenih komponent.

 

Potopne črpalke
Izbira velikosti
Tehnični letak/flyer
Dodatna oprema

 

 

 

Odpadna voda iz višje lociranih stavb gravitacijsko teče v kanalizacijske sisteme ali čistilne naprave. V nižje ležečih stavbah ali v prostorih, v kateri je kanalizacija ali čistilna naprava locirana višje, in posledično ni možnosti gravitacijskega odtoka kanalizacije, je potrebno odpadno vodo črpati na višji nivo. Za te primere nadomestitve višinskih razlik se uporabljajo hišna črpališča različnih premerov.

Standardna črpališča premera DN600 so na voljo v višinah 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm in 1800 mm. Vgrajeno imajo eno potopno črpalko z PVC-U tlačnim vodom, zapornim ventilom in nepovratnim ventilom DN 50.