Skip to main content

Črpališča

Pri nižje ležečih objektih, kjer ni možnosti gravitacijskega odtekanja je odpadno vodo potrebno prečrpati v višje locirano kanalizacijo ali čistilno napravo. V teh primerih izenačevanja višinskih razlik se uporabljajo hišna črpališča. 

 

 

 

HIŠNA ČRPALIŠČA PREMERA DN600

 

 

HIŠNA ČRPALIŠČA PREMERA DN800

 

 

HIŠNA ČRPALIŠČA PREMERA DN1200