Skip to main content

Pametne čistilne naprave

Visoka zmogljivost čiščenja

ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 95%. ROTO čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temeprature v okolju. Komunalne odpadne vode vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali ponikovalnico. ROTO Čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane: BPK 5
Nizki stroški obratovanja
Čistilne naprave ROTO odlikuje visoka gospodarnost in varčnost energije. Lahko se 100% reciklirajo in imajo odlično statiko (debelina stene 10-14 mm).
Podzemna vgradnja
Čistilne naprave se vgrajujejo v zemljo. Idealno v primeru, če smo s prostorom nad zemljo omejeni.
Modularna gradnja
Omogočeno enostavno dodajanje oz. spreminjanje kapacitete ter premikanje čistilne naprave na drugo lokacijo.
Priključi in uporabljaj
Produkti pripravljeni za takojnšnjo uporabo ter hitro in enostavno vgradnjo v nekaj dneh. Primerno za vgradnjo na terenu, kjer je dovoz cementa otežen ali pa nam primanjkuje delovne sile.
Odličen servis in podpora
Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje strokovnega osebja. Servisiranje s strani podjetja Roto vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno čiščenje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave. Uporabnika izobrazimo o vzdrževanju in pravilni uporabi čistilne naprave, lahko pa tudi tudi organiziramo oz nadzorujemo vgradnjo in zakop čistilne naprave.
Zanesljivost in zaupanje
Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO čistilnih naprav od 3 do 2000 enot različnih tipov, greznic in rezervoarjev za vodo. ROTO je pionir na področju proizvodnje čistilnih naprav v Sloveniji in Evropi. Čistilne naprave vgrajujemo v več kot 50 državah po vsem svetu. Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK v 2008 potrjuje odličnost izdelka po oceni gradbene stroke.

Mobilna aplikacija za čistilno napravo EcoBox

Oddaljeni nadzor

Oddaljeni nadzor nad čistilno napravo omogoča, da v vsakem trenutku nadzorujemo delovanje naprave.

Naročanje servisov

Preko aplikacije lahko naročite servis ali črpanje blata.

Hitri preklop

Z aplikacijo lahko hitro preklaplate med načini delovanja (počitniški režim).

Nadzor porabe

Omogoča pregled in nadzor nad porabo električne energije.

Tehnična dokumentacija

Z aplikacijo imate vedno dostop do tehnične dokumentacije

Možnost oddaje

Možnost oddaje male čistilne naprave v vzdrževanje komunalnemu podjetju.
Izbira primerne velikosti čistilne naprave je ključnega pomena za rentabilnost.

Določanje velikosti čistilne naprave

Male čistilne naprave za gospodinjstva
Čistilne naprave za turistične objekte in počitniške hiše
Pametne čistilne naprave
Male čistilne naprave za gospodinjstva
Profesionalne komunalne čistilne naprave
Male čistilne naprave za gospodinjstva