Skip to main content

Kako izbrati velikost čistilne naprave

Velikost čistilne naprave se določa v populacijskih enotah (PE) ali ekvivalentnih osebah, hkrati pa opredeljuje biokemično kapaciteto čistilne naprave.
Enota PE pomeni specifično porabo vode od 0,15 do 0,20 m3/os/d in biokemijsko obremenitev 0,06 kgBPK5/os/d.

Delovni volumen, koji je potreben, da se odpadna voda prečisti je 500 do 800 litrov na osebo.

PRENOČIŠČA: 3 osebe = 1 PE
APARTMAJI: 2 osebi = 1 PE
GOSTILNE: s kuhinjo – 2 osebi = 1 PE
brez kuhinje – 3 osebe = 1 PE
vrtna terasa – 10 oseb = 1 PE
(brez kuhinje)

PODATEK JE POMEMBEN PRI PROJEKTIRANJU, IZRAČUNU PE IN SEVEDA NAKUPU.