Skip to main content

Čistilna naprava EcoBox

Čistilna naprava EcoBox

Čistilna naprava EcoBox

Čistilna naprava Eco Box je namenjena za čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev. Konstrukcija čistilne naprave se odlikuje po odlični statiki in nosilnosti, kar nam omogoča globoke vkope in dobro vzdržljivost tudi pri visokih podtalnih vodah in povoznost.

Eco Box je pravokotne oblike in se enostavno vgrajuje.

Za zakop potrebujemo zelo ozko gradbeno jamo in malo peska za zasutje, kar omogoča poceni in hitro vgradnjo. Vgradimo jo lahko tudi v obstoječo kvadratno betonsko greznico, ki je primerne oblike in velikosti. Enostavno vgradnjo omogoča tudi majhna masa čistilne naprave (230 kg) in 230° vrtljiv priključek za vtok, ki omogoča enostavno povezovanje z dotočnimi cevmi.

EkoBox prečistijo vodo 97,2%.

Deluje varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter je neobčutljiva na nihanja temperature v okolju. Ker je testirane in izdelane v skladu s standardom SIST EN 12566/3 se prečiščena voda lahko izpusti v okolje.

Visoko stopnjo očiščenosti in enostavno upravljanje in prilagajanje ČN naprave potrebam uporabnikov omogoča tehnologija SBR.

Standardni vtok in iztok je DN110, DN125 (po naročilu) ali DN160 (po naročilu). Moč kompresorja 60W.

Dodatna oprema: povozen pokrov do 125 KN, venec