ROTO ČRPALIŠČA

Črpališča

B. Dimenzije posode črpališča

C. Dotok na črpališče

DN1 [mm]

H1 [mm]

Kot [°]

Material cevi

1

0

2

D. Tlačni vod

E. Maksimalni nivo podtalnice in debelina prekritja

F. Črpalke

G. Dodatna oprema črpališča

V črpališču je standardna oprema: črpalke, protipovratni ventil, nožasti zasun.

H. Krmilje črpališča