Skip to main content

Rezervoarji za vodo

Zbiralniki deževnice in pitne vode

Podjetje ROTO proizvaja zbiralnike vode za različne namene. Rezervoarji za shranjevanje deževnice so iz naravi prijaznega materiala polietilena [PE] in so ustrezno certificirani na vodotesnost in mehanske lastnosti. Rezervoarji so na voljo v ležeči ali pokončni obliki in so primerni za vgradnjo v zemljino ali postavitev na prostem. 

Vsi zbiralniki imajo na vrhu nameščen pokrov premera 600 mm s tesnilom, ki zagotavlja vodotesnost in enostaven dostop do notranjosti zbiralnika. 

Zbiralniki pitne vode so iz posebnega polietilena tipa [PE dowlex 2432] in so primerni za shranjevanje pitne vode.

 

 

 

 

Zbiralniki deževnice
Pokončni zbiralniki
Zbiralniki pitne vode
Cisterne za vodo
Požarna voda
Dodatna oprema