Skip to content

Pumpstationen

Hauspumpstationen črpališča

RoPump DN 600

RoPump DN 800

RoPump DN 1200

Delovanje črpališč

Črpališča ROTO RoPump se uporabljajo pri nižje ležečih objektih, kjer ni možnosti gravitacijskega odtekanja in je odpadno vodo potrebno prečrpati v višje locirano kanalizacijo ali čistilno napravo.

Odpadna voda se zbira v črpališčnem jašku in ko doseže določeno mejno vrednost jo črpalka prečrpa v kanalizacijski sistem.

Črpališča so sestavljena iz naravi prijaznega polietilenskega [EW] jaška s pokrovom, potopne črpalke, plovnega stikala, nepovratnega in zapornega ventila in tlačnega cevovoda

Vgradnja črpališč

Hišno črpališče je primerno za vgradnjo tako v pohodne kot tudi povozne površine (do obremenitve 125kn). Ko hišno črpališče položimo v gradbeno jamo s peščeno podlago na višini dotoka izrežemo izvrtino in pritrdimo montažni cevni priključek in nato kanalsko in tlačno cev spojimo. Točna navodila za vgradnjo in montažo kupec dobi skupaj s proizvodom.

Roto RoPump hišno črpališče
Roto RoPump hišno črpališče komponente