BENCINSKI SERVIS PODLEHNIK

Opis projekta

V sklopu izgradnje novega avtocestnega odseka Draženci

– Gruškovje, so se na tem odseku, zgradila tudi avtocestna postajališča z bencinskimi servisi. Petrol je postavil bencinski servis tako na postajališču Podlehnik

– vzhod kot tudi na postajališču Podlehnik – zahod. Na obeh bencinskih servisih je bil skladno z zakonodajo in projektnimi rešitvami vgrajen rezervoar za požarno vodo, lovilnik olj in izločevalnik maščob.

ROTO rešitev

Skladno s projektno dokumentacijo so bili na obeh BS – jih vgrajeni različni gradbeni produkti podjetja ROTO.

Izdelki      LOVILNIK OLJ RoPetrol NS 30
                   IZLOČEVALNIK MAŠČOB RoFett NG 7
                   REZERVOAR ZA POŽARNE VODE 2 x 40.000 L

Objekt      Bencinski servis

Država      Slovenija

 

RoPetrol NS 30

Lovilniki olj razreda I. ne presegajo koncentracije ogljikovodikov 5 mg/L. Opremljeni so s koalescentnim filtrom in avtomatskim zapiralom na dotoku, ki se zapre v primeru prevelike količine olj v lovilniku. Lovilnik olj RoPetrol je izdelan iz posebnega prevodnega materiala in se lahko vgradni znotraj eksplozivnih con (EX cone).

RoFett NG 7

Lovilnik maščob RoFett je izjemno učinkovit pri čiščenju odpadnih vod iz kuhinj, katere vsebujejo maščobe, olja in ostanke hrane.

 

RoPetrol - Conductive

Rezervoar za požarno vodo 2 x 40.000 L

Vgrajena sta bila rezervoarja skupnega volumna 80.000 L. Povezava dveh rezervoarjev volumna 40.000 L je bila izvedena na gradbišču, medtem ko se je preostala oprema (sesalna cev z gasilsko spojko tip A, zračnik, protivrtinčna plošča) vgradila v rezervoarja na podjetju.

Podpora strankam

Nadzor nad vgradnjo izdelkov je opravila tehnična služba podjetja ROTO. Po uspešni vgradnji in zagonu se je stranko in vzdrževalce seznanilo z delovanjem vseh vgrajenih izdelkov na gradbišču.

Related Works