BENCINSKI SERVIS GOLI VRH PETROL

Opis projekta

Zaradi nedelovanja stare betonske čistilne naprave na bencinskem servisu Goli Vrh na Hrvaškem, se je investitor odločil za zamenjavo stare čistilne naprave z čistilno napravo najnovejše in najučinkovitejše tehnologije.

ROTO rešitev

Vgradnja nove čistilne naprave in vseh priključkov je bila izvedena pod nadzorom ROTO tehničnega osebja.

Izdelek      ČISTILNA NAPRAVA MKČN MBBR 14 PE

Objekt      BS PETROL

Država      Hrvaška

Hitra vgradnja čistilnih naprav

Vgradnja in priklop ROTO produktov je hitra in enostavna zaradi PLUG and PLAY sistema. Čistilna naprava v Golem Vrhu je bila vgrajena in pripravljena za uporabo v treh dneh.

Scada sistem

Telemetrijski sistem omogoča nadzor sistema na daljavo 24 ur na dan, sistem pa stalno deluje z optimalno zmogljivostjo. Daljinski dostop preko interneta in mobilnih naprav pa omogoča prilagajanje parametrov, če je to potrebno.

MBBR sistem

Tehnologija čiščenja odpadne vode MBBR je učinkovita na objektih z nestalnim dotokom. V čistilni napravi se na polietilenskih nosilcih priraščajo mikroorganizmi, kateri čistijo odpadno vodo iz bencinskega servisa. Količino raztopljenega kisika v odpadni vodi nadzorujemo in upravljamo preko vgrajene kisikove sonde.

Po uspešni in hitri vgradnji so naročnik in vzdrževalci bili seznanjeni z delovanjem in nadzorom nad čistilno napravo.

Roto tehnična ekipa v nadaljevanju zagotavlja tekoče servisiranje in vzdrževanje čistilne naprave. Z obiski dvakrat na leto, se zagotavlja da čistilna naprava deluje pravilno in da voda na iztoku ostane na visokem standardu v skladu z veljavno zakonodajo na Hrvaškem.

Related Works