Skip to main content

Lovilci olj in maščob

Lovilci maščob - maščobniki

Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih se lahko v okolje izlivajo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah, hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd. Lovilec maščob ustreza standardu SIST EN 1825-1 in je sestavljen iz dveh delov, iz usedalnika blata in zbiralnika maščob. V usedalniku blata se tok odpadne vode umiri, težji delci se usedejo na dno. V zbiralniku maščob pa se olja in maščobe, ki imajo manjšo gostoto ločijo od vode in se zadržijo na površju. Prečiščena voda se izteka v koleno na iztoku, ki je potopljeno pod nivojem maščob in olj.
Delovanje

Maščobniki za vkop so namenjeni za gradnjo v zemljino. Navodila za vkop najdete na spletni strani proizvajalca www.roto.si. V primeru nejasnosti kontaktirajte proizvajalca. Za dimenzije večje od NG20 je potrebno kontaktirati proizvajalca.

Materiali

Naši maščobniki so narejeni iz okolju prijaznega polietilena (PE), ki je primeren za fekalne in čiste vode. Odlikujejo ga dolga življenjska in majhna teža, terodlična odpornost na večino hišnih agresivnih sredstev (olja, maščobe, hišna čistila,…).

Prednosti

Proizvaja jih slovenski proizvajalec z lastno razvito tehnologijo, lovilec maščob je v skladu s standardom SIST EN 1825-1, izdelan je iz obstojnega, trdega polietilena (LLDPE), ima dolgo življenjsko dobo, možna je 100% reciklaža, so vodotesni, hitra in enostavna montaža (majhna teža, ni potrebno avtodvigalo za polaganje v jamo, opaževanje, ne rabimo zidarjev, betonskih mešalcev, itd.), enostavno vzdrževanje, nizki obratovalni stroški ter konkurenčna cena.

Določanje velikosti

Določitev velikosti se opravi po formuli NG = Qs * fd * ft * fr * fm
kjer so:
• Qs – količina umazane odpadne vode l/s
• fd – faktor gostote maščobe, če je ta večja ali manjša od 0,94 g/cm3
• ft – faktor temperature, če je večja od 50°C se poveča
• fr – faktor pralnih sredstev
• fm – faktor povečano izločenih maščob (klavnice, predelava).

Maščobniki NG2-NG20

Lovilec maščob za uporabo v industrijskih in gostinskih obratih.