Skip to main content

Črpališča

Pri nižje ležečih objektih, kjer ni možnosti gravitacijskega odtekanja je odpadno vodo potrebno prečrpati v višje locirano kanalizacijo ali čistilno napravo. V teh primerih izenačevanja višinskih razlik se uporabljajo  črpališča. 

 

Črpališča za eno ali dvostanovanjske hiše

 

Črpališča, ki se uporabljajo za prečrpavanje vode iz manjših gospodinjskih objektov so na voljo v premerih DN 600 in DN 800. Z možnostjo vgradnje ene ali dveh črpalk. 

Izdelana so iz naravi prijaznega PE jaška in sestavljena iz skrbno izbranih komponent in kot celota nudijo možnost vsestranske uporabe.