Ugrás a tartalomra

Čistilne naprave lahko namestimo v različne tipe objektov

EkoFloat

Čistilne naprave lahko namestimo v različne tipe objektov

Ekoling, ki je del skupine ROTO, nudi profesionalne rešitve na področju čiščenja industrijskih odpadnih voda iz objektov, kot so papirna in živilsko predelovalna industrija ter predelovalci odpadne plastične embalaže.

Kadar morajo podjetja zaradi širitve proizvodnje obstoječo čistilno napravo povečati ali uvesti dodatno čiščenje, v Roto-Ekoling dajemo v najem pilotne čistilne naprave, ki se namestijo za obdobje do izgraditve nove oziroma dodatne čistilne naprave. Tudi v primeru, da stara čistilna naprava ne deluje ustrezno, jo lahko saniramo in nadgradimo. 

S čistilnimi napravami EkoFloat prečistimo industrijsko vodo do te mere, da jo lahko ponovno uporabite v objektu oziroma proizvodnji. Razvijamo tudi rešitve po meri, pripravimo vso potrebno tehnično dokumentacijo, izvajamo analize vode v lastnem laboratoriju in nudimo vzdrževanje ter servisiranje.

Več informacij najdete na spletni strani  www.ekoling.si