K ustanoviteljski strukturi Fakultete za tehnologijo polimerov so se pridružili trije novi soustanovitelji in sicer uspešna slovenska podjetja 💪🦺

☑️ ROTO GROUP d.o.o. iz Murske Sobote, ☑️ SILIKO d.o.o. z Vrhnike
☑️ VEPLAS d.d. iz Velenja.

Gre za zelo pomemben mejnik v zgodovini fakultete, ki se povezuje s slovensko industrijo polimerov, ki je eden izmed najvecjih izvoznikov za avtomobilsko, navticno industrijo in gradbenistvo. 🔬🧫

Več na rotoeco.eu

Recommended Posts