Skip to main content

Pametne čistilne naprave

Male komunalne čistilne naprave ROTO

Podjetje ROTO proizvaja male komunalne čistilne naprave za gospodinjstva, turistične objekte (hoteli, kampi, ...), stanovanjske bloke, naselja, itd.. Dimenzioniranje in zasnova MKČN ter različne tehnologije prečiščevanja odpadne vode uporabniku zagotavljajo prečiščenost vode v skladu z evropskim standardom EN 12566 - 3. 

Zakaj MKČN? 

Kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki novogradenj v projektu predvideti postavitev male komunalne čistilne naprave ustrezne velikosti. 

 

 

ČISTILNE NAPRAVE ZA GOSPODINJSTVA
ČISTILNE NAPRAVE ZA TURISTIČNE OBJEKTE
ČISTILNE NAPRAVE ZA VEČJE OBJEKTE
INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE

 

 

 

 

Izbira primerne velikosti čistilne naprave je ključnega pomena za rentabilnost.

Določitev velikosti čistilne naprave

Številne občine za vzpodbudo nakupa čistilne naprave objavijo razpis za sofinanciranje teh naprav.

Subvencioniranje nakupa čistilne naprave