Skip to main content

Kanalizacijski

Kanalizacijski jaški

Revizijski jaški podjetja ROTO so izdelani iz polietilena [PE] in se uporabljajo v gravitacijskih kanalizacijskih sistemih za padavinske in komunalne odpadne vode.

Kanalizacijski jaški omogočajo zračenje, čiščenje, vzdrževanje in dostop do kanalizacijskih cevi. 

Revizijski jaški Roshaft so na voljo različnih premerov in sicer DN 400, DN 500, DN 600, DN 800 in DN1000 ter višin od 0,5 m do 6 m višine. 

Jaški omogočajo priklop vseh vrst gladkih in rebrastih cevi različnih proizvajalcev.

Kanalizacijski jaški DN 400/DN 500
Kanalizacijski jaški DN 600

 

 

Kanalizacijski jaški DN 800
Kanalizacijski jaški DN 1000

 

 

 

Naročanje jaškov